Oferta

Polityka prywatności


Zawartość niniejszej strony, dostęp do niej i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa.

Serwis niniejszy został przygotowany przez Nss Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 20A. Prawa autorskie do niniejszego serwisu i wszystkich jego elementów w tym do materiałów w nim zawartych przysługują niepodzielnie Nss Sp. z o.o. Jakiekolwiek wykorzystywanie niniejszego serwisu lub jego części może odbywać się jedynie za zgodą i wiedzą NSS Sp. z o.o. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie niniejszego serwisu lub jego części jest zakazane. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy produktów i inne nazwy handlowe stanowią prawem chronione znaki towarowe lub firmy, będące własnością Nss Sp. z o.o., podmiotów stowarzyszonych lub partnerów handlowych i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Nss Sp. z o.o.. Prawnej ochronie podlegają również wszelkie wzory użytkowe, zdjęcia znajdujące się w niniejszym serwisie.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. NSS Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia poprawności i dokładności informacji umieszczonych w niniejszym serwisie niemniej jednak nie daje żadnej gwarancji co do ich poprawności lub dokładności. NSS Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub też niemożności korzystania z niniejszego serwisu, jak również wynikające z oparcia się na informacjach podanych w niniejszym serwisie.

NSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania zawartości niniejszego serwisu oraz do zaprzestania udostępniania niniejszego serwisu lub jego części w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.

NSS Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez NSS Sp. z o.o. i spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Ochrona danych

W celu umożliwienia Państwu korzystania z niektórych elementów niniejszego serwisu NSS Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane osobowe. Przed pobraniem od Państwa tychże danych i po zapoznaniu się z celem ich przetwarzania będziecie Państwo mogli swobodnie zdecydować o ich udostępnieniu. NSS Sp. z o.o. przestrzega zasad Ustawy o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań w celu zachowania Państwa danych w poufności. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość firm, posiadających własne serwery, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostepowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych.

Subskrypcja Newsletter

Zapisanie się na Newsletter wymaga podania adresu e-mailowego umożliwiającego kontakt z użytkownikiem.W każdym e-mailu typu newsletter, rozsyłanym do klientów, można poprzez kliknięcie w odpowiedni link usunąć swoje dane z bazy adresów zapisanych na newsletter, prośbe taką można również skierować na strona(at)nsssystem.pl.

Przechowywanie danych na serwerach NSS Sp. z o.o.

Metoda przechowywania powierzonych nam danych na naszych serwerach: stron internetowych, stron sklepu, kont e-mailowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Cookies

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. NSS Sp. z .o.o. przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie ustawień strony.

Linki zewnętrzne

Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów i stron sklepów naszych Klientów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony www.nsssystem.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: strona(at)nsssystem.pl